Věříte na náhody? Já ne. Věřím však tomu, že si k sobě přitáhneme to, na co zaměřujeme pozornost. A co si dovedeme představit.

více

Sebehodnota. Je to věc, se kterou se potýká do určité míry většina lidí. Přitom je to jedna z nejdůležitějších věcí, pokud chcete mít pohodový život. Je to ukazatel, jak sami sobě věříte.

více

Změna je jediná jistota ve vesmíru. Je dobré s tím počítat. A zaujmout osobní postoj, jak k tomuto faktu přistupovat.

více
Článek

Životní vize . Máte ji?

2. 4. 2024

Životem můžeme putovat bezcílně. V tom případě se nám věci v životě dějí nahodile. Otěže života nedržíme v rukou my, ale někdo jiný. Musí to tak být?

více

Diverzifikace snižuje riziko. Platí to na všechno. Na investice i na zdroje příjmu.

více
Článek

Satisfaction

29. 3. 2024

Pasivita nefunguje. Nikde. Jediné, co přináší výsledky, je aktivita. Zaměření na činnost.

více
Článek

Syndrom Trautenberg

28. 3. 2024

Ve světě existuje jeden výrazný paradox. Říkám mu syndrom Trautenberg. A má ho ve svém podvědomí většina lidí. Tento paradox se týká postoji k penězům a k bohatství.

více

Arnold Schwarzenegger na konferenci zabývající se motivací a úspěchem řekl.
Lidé se mě často ptají, jak jsem dosáhl svého úspěchu. Je to dodržováním jednoduchých pravidel.

více

Bezděky přijímáme způsob myšlení našich rodičů. To se odráží na našem životě. V úspěchu i v neúspěchu. Výsledky nelžou. Jde to změnit?

více

Většina lidí svým peněžním tokům v domácnosti nerozumí. Prostě o tom nemají dostatečný přehled.

více